Ime keyvisuala

Pokojninsko varčevanje AS

AS je tretja največja zavarovalnica v Sloveniji, ki ji zaupa več kot 600.000 zavarovancev

Z zbrano bruto premijo 297,9 milijonov evrov v letu 2014 je AS edina zavarovalnica na slovenskem trgu, ki prevzema zavarovalno tveganje iz vseh zavarovalnih skupin: premoženjskih, zdravstvenih, življenjskih in pokojninskih.

Celovita ponudba zavarovalnih in finančnih storitev

Zavarovalnica AS strankam na enem mestu omogoča največji nabor zavarovalnih in finančnih storitev ter jim optimalno svetuje glede varčevanja in zavarovanja.

Ugodnosti za stranke:

  • AS zavarovanci glede na število sklenjenih zavarovanj koristijo paketne popuste (mali, srednji, veliki, družinski AS paket),
  • člani Kolektivnega pokojninskega varčevanja AS pridobijo še dodatne popuste za AS zavarovanja.

Socialna in finančna varnost v vseh življenjskih situacijah

Prepogosto se potrebe po finančnih sredstvih zavemo šele tedaj, ko je že prepozno in bi že potrebovali izplačilo zavarovalnine. Adriatic Slovenica vam kot zavarovalnica z obsežnim naborom zavarovanj omogoča, da poskrbite za različne manj prijetne življenjske situacije, ki vas lahko doletijo tekom življenjske poti, na primer nezmožnost plačevanja premije v primeru bolezni ali nezgode, potreba po prehodni oskrbi, prilagoditev življenja zaradi invalidnosti, zmanjšanje prihodkov zaradi težke bolezni ali operacije ipd.

Finančna optimizacija varčevanja za dodatno pokojnino

Pri AS-u lahko stranka na enem mestu sklene najboljšo kombinacijo zavarovanj za dodatno pokojnino. Varčevanje za dodatno pokojnino s Pokojninskim varčevanjem AS (drugi steber) je smiselno le do višine maksimalne davčne olajšave. Vendar včasih to ni dovolj za dodatno pokojnino, kakršno stranka potrebuje ali si želi, zato svetujemo dodatno varčevanje z življenjskimi zavarovanji (tretji steber).

Sodelovanje z uveljavljenim in priznanim upraviteljem sredstev Generali Investments

Pokojninski skladi

AS pokojninski skladi so nastali v sodelovanju z družbo Generali Investments, ki upravlja s prvim slovenskim naložbenim skladom Generali Galileo in iz leta v leto žanje priznanja za najbolj zaupanja vredno finančno družbo. 

Vaše zaupanje bomo upravičili s sodobnimi orodji upravljanja in spremljanja vaših sredstev, naloženih za dodatno pokojnino. Kot zavarovalnica z razvejano ponudbo premoženjskih, življenjskih, zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj poskrbimo za optimizacijo ter davčno in stroškovno učinkovitost vaših zavarovanj. Na enem mestu lahko poskrbite za svojo socialno in finančno varnost ter miren sen.

Vrednost enot premoženja lahko preverite - TUKAJ.

Dinamično upravljanje sredstev z najsodobnejšo metodologijo

Naložbena struktura se aktivno prilagaja razmeram na kapitalskih trgih ter pričakovanjem o prihodnjih gibanjih. Upravljalec uporablja najsodobnejšo metodologijo za nadzor nad tveganji, ki omogoča:

  • Upoštevanje pričakovanih donosov, stopenj tveganj ter korelacij med naložbenimi razredi.
  • Občutljivost modela na skrajno robne dogodke, na primer krize.
  • Dinamično razpršitev sredstev.