Varovanje zasebnosti

Kakršnekoli podatke, ki jih Adriatic Slovenica d.d. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Adriatic Slovenica d.d. in jih Adriatic Slovenica d.d. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007) in Zakonom o zavarovalništvu.