Ugodna izbira za zaposlene in podjetje

Informativni izračun: Izplačilo enkratne nagrade
Bruto mesečna plača delavca: 2.500 EUR
Enkratna nagrada: 500 EUR bruto

Možnost 1: Izplačilo celotnega bruto zneska v višini 500 EUR na TRR

  • Podjetje dodatno plača 80 EUR prispevkov.
  • Delavec prejme 230 EUR neto izplačila.
      

Možnost 2: Izplačilo polovičnega bruto zneska v višini 250 EUR na TRR, nakazilo druge polovice bruto zneska v višini 250 EUR v PDPZ

  • Za izplačilo nagrade v višini 250 EUR bruto na TRR delavca podjetje plača dodatnih 40 EUR prispevkov, delavec prejme neto izplačilo v višini 115 EUR.
  • Ob vsakoletnem nakazilu 250 EUR v PDPZ bi delavec po 20-letnem varčevanju prejemal vseživljenjsko dodatno pokojnino v višini 24,67 EUR mesečno oziroma 296,04 EUR letno, z zajamčeno 10-letno dobo izplačevanja*.

* Izračun dodatne pokojnine je pripravljen na predpostavkah: ob predpostavki 8 % povprečnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega donosa do zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi.