Samostojni podjetnik z rednimi stroški in petimi zaposlenimi, ki imajo vsaj 950 EUR bruto plače

Informativni izračun: Samostojni podjetnik zviša plačo delavcu

Višina letnega dobička: 40.000 EUR
Mesečno vplačilo v PDPZ za posameznega delavca: 50 EUR mesečno
Skupno vplačilo za 5 delavcev: 250 EUR mesečno
Skupni neto izdatek za 5 delavcev po plačilu prispevkov za socialno varnost in dohodnine: 147,50 EUR mesečno (29,50 EUR na delavca).
Višina nagrade: 50 EUR mesečno

Možnost 1: Povišanje bruto plače

  • Podjetnik skupaj s prispevki plača 58 EUR.
  • Zaposleni plača svoj del prispevkov in dohodnino.
  • Neto plača se delavcu poviša le za 32,72 EUR.

Možnost 2: Vplačevanje povišice v PDPZ

  • Podjetnik je oproščen plačila prispevkov in ob upoštevanju znižanja davka na dobiček dejanski strošek za podjetje znaša le 29,50 EUR.
  • Delavec v PDPZ prejme celotnih 50 EUR. Po 25 letih varčevanja začne prejemati vseživljenjsko mesečno rento v višini 82,46 EUR*, kar je neprimerljivo z mesečnim povišanjem plače za 32,72 EUR.
  • Varčevanje v drugem stebru je tako ugodnejše za podjetje in zaposlenega.

Vseh 5 zaposlenih se je vključilo v PDPZ Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno, zato lahko koristijo tudi ugodnosti pri drugih zavarovanjih Adriatica Slovenice.

* Izračun dodatne pokojnine je pripravljen na predpostavkah: ob predpostavki 8 % povprečnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega donosa do zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi; vseživljenjska renta ima zajamčeno 10-letno dobo izplačevanja.