Finančna optimizacija poslovanja

Informativni izračun: Povišanje plače

Bruto plača delavca: 1.500 EUR
Starost: 40 let
Povišanje bruto plače: 25 EUR

Možnost 1: Povišanje bruto plače

  • Na povišanje bruto plače za 25 EUR (bruto 1) podjetje plača še prispevke v višini 16,1 %.
  • Končni strošek za podjetje znaša 29,03 EUR (bruto 2).
  • Delavec prejme le 14,22 EUR izplačila, drugo so prispevki.

Možnost 2: Vplačevanje povišice v PDPZ

  • Dinamika vplačila: mesečno
  • Čas varčevanja: 25 let
  • Višina dodatne pokojnine po 25 letih: 41,23 EUR*
  • Prednosti za podjetje: nižji stroški za prispevke, koriščenje davčne olajšave, skrb za socialno varnost zaposlenih.
  • Prednost za delavca: višja dodatna pokojnina.

* Izračun dodatne pokojnine je pripravljen na predpostavkah: ob predpostavki 8 % povprečnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega donosa do zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi.