Samostojni podjetnik z rednimi stroški in brez dodatnih zaposlenih

Informativni izračun: Samostojni podjetnik

Višina letnega dobička: 20.000 EUR (1.667 EUR mesečno)
Pristopna starost: 35 let
Doba varčevanja: 30 let
Mesečna premija PDPZ: 50 EUR

Zaradi vplačevanja v PDPZ ima podjetnik:

 • Osnovo za dohodnino, ki je enaka mesečnemu dobičku: 1.667 EUR.
 • Poleg splošne davčne olajšave v višini 275 EUR še dodatno davčno olajšavo v višini 50 EUR.
 • Končno davčno osnovo za dohodnino v višini 1.341 EUR (brez vplačevanja bi ta bila 1.391 EUR).
 • Nižjo dohodnino v višini 289 EUR (brez vplačevanja bi ta bila 302 EUR)*.
 • 37 EUR nižji mesečni dohodek v višini 1.328 EUR (brez vplačevanja bi znašla 1.365 EUR).

* Dohodnina se obračuna v skladu z dohodninsko lestvico, kar pomeni, da za dohodninsko osnovo do 668,44 EUR plača 106,95 EUR dohodnine (16 % od 668,44 EUR), za dohodninsko osnovo od 668,44 EUR do 1.341 EUR (torej razlika 673,01 EUR) plača 27 %, kar znese 181,71 EUR, torej skupna dohodnina znaša (106,95 EUR + 181,71 EUR) 288,66 EUR (zaokroženo 289 EUR).

Prednosti za podjetnika:

 • Z vplačevanjem v PDPZ si ne znižuje osnove za plačilo prispevkov za obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje – njegova pokojnina iz prvega stebra bo enaka, kot bi bila brez vplačevanja*.
 • Po poračunu dohodnine je ob upoštevanju davčne olajšave za vplačano premijo njegovo dejansko mesečno vplačilo v PDPZ le 36,50 EUR.

* Ob predpostavki trenutno veljavnega zakona ZPIZ-2.

Predvidena pokojnina za podjetnika:

 • Približna pokojnina iz prvega stebra: 682 EUR.
 • Dodatna pokojnina iz varčevanja v PDPZ: 121 EUR mesečno, ob predpostavki vseživljenjske mesečne rente z zajamčeno dobo izplačevanja 10 let*.
 • Skupna pokojnina podjetnika: 803 EUR (brez vplačevanja v PDPZ le 682 EUR).

* Izračun dodatne pokojnine je pripravljen na predpostavkah: ob predpostavki 8 % povprečnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti ali 4 % povprečnega donosa do zavarovančevega 60. leta starosti ali 2 % povprečnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi.

Izračun višine maksimalnega letnega vplačila v PDPZ:

 • Letni dobiček: 20.000 EUR je enak letošnjemu
 • Bruto dohodek (dobiček + prispevki): 28.031 EUR
 • Osnova za plačilo prispevkov je 75 % bruto dohodka: 21.023 EUR
 • Plačilo prispevkov za obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini 24,35 % od osnove v višini 21.023 EUR: 5.119 EUR
 • Maksimalno vplačilo v PDPZ (ob uveljavljanju davčne osnove v celoti) v višini 24 % od plačanih prispevkov: 1.228 EUR letno oz. 102 EUR mesečno
 • Glede na letni dobiček 20.000 znaša maksimalna višina vplačila v PDPZ 102 EUR mesečno.