PRIMER: Kolikšno pokojnino želite prejemati?

Mojca se zaposli pri 26 letih in prične z varčevanjem 60 EUR. Matej se prvič zaposli šele pri 36 letih in prične z enako višino vplačil, 60 evrov. Ob predpostavki 4 % letne donosnosti je Mojca do 65 leta privarčevala 50.859,31EUR, Matej pa le 31.910,15 EUR. Mojca bi iz privarčevanih sredstev do konca življenja prejemala rento v višini cca. 195,75 EUR, Matej pa le cca. 125,44 EUR, kar je precej manj kot Mojca.