Naložbe življenjskega cikla

Posameznik lahko varčuje v enem od treh kritnih skladov (znotraj skupine kritnih skladov) v skladu s svojo starostjo in dovzetnostjo za tveganje.

Skupino kritnih skladov ustanovi zavarovalnica ali pokojninska družba, soglasje k pravilom upravljanja poda Agencija za zavarovalni nadzor (AZN). Oblikuje in upravlja se v korist članov pokojninskega varčevanja. Premoženje kritnega sklada je namenjeno izključno kritju obveznosti iz pokojninskega varčevanja.

Zavarovanec, ki ima sklenjeno Pokojninsko varčevanje AS - individualno, pred začetkom varčevanja izbere enega od kritnih skladov. Zavarovanec, ki ima sklenjeno Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno, se vključi v sklad, ki ustreza njegovi starosti. Po vključitvi pa se lahko odloči za drugo, manj tvegano naložbeno politiko.

Katere kritne sklade nudimo?

1. Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS Drzni do 50
2. Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS Umirjeni med 50 do 60
3. Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS Zajamčeni od 60 (zagotavlja minimalno zajamčeno donosnost)

Prenesite: Poročilo o strukturi portfeljev in donosov pokojninskih skladov Pokojninskega varčevanja AS za 3. četrtletje 2019