Ugodna izbira za zaposlene in podjetje

Informativni izračun: Izplačilo enkratne nagrade
Bruto mesečna plača delavca: 2.400 EUR
Enkratna nagrada: 500 EUR bruto

Možnost 1: Izplačilo celotnega bruto zneska v višini 500 EUR na TRR

  • Podjetje dodatno plača 81 EUR prispevkov.
  • Delavec prejme 254 EUR neto izplačila.
      

Možnost 2: Izplačilo celotnega bruto zneska v višini 500 EUR v PDPZ

  • Če nagrado izplača kot enkratno premijo na osebni račun pokojninskega varčevanja, bo strošek delodajalca ostal enak vplačani premiji 500 EUR, za vplačano premijo pa bo delodajalcu priznana davčna olajšava. 
  • Zaposleni bo prejel na osebni račun pokojninskega varčevanja 500 EUR.