Bi radi preživeli brezskrbno jesen življenja?

Po plačilu premije je njegov mesečni neto dohodek sedaj 1.752 EUR (prej 1.811 EUR). Torej dejansko, zaradi neplačila prispevkov in olajšave pri dohodnini na premijo, mesečno plačuje 59 EUR (toliko se mu pozna pri neto dohodku ob poračunu dohodnine).

V primeru, če ne bi sklenil kolektivnega pokojninskega varčevanja, bi ob upokojitvi prejemal le pokojnino iz obveznega pokojninskega zavarovanja (ZPIZ) v višini 905,39 EUR.

Ker se je odločil za varčevanje za dodatno pokojnino, bi ob upokojitvi prejemal skupno pokojnino v višini 1.315,22 EUR(iz 1. stebra v višini 875,93 EUR in iz 2. stebra 439,29 EUR).