Davčno ugodno nagrajevanje zaposlenih

Zaposlene lahko davčno ugodno nagradite z dodatnim vplačilom v koletkivno pokojninsko varčevanje namesto z izplačilom na osebni račun. Zaposlenemu se tako ne poveča osnova za dohodnino, od takšne nagrade tudi ni potrebno plačati prispevkov za socialno varnost. Vi boste privarčevali, zaposlenemu pa omogočili višjo pokojnino.

Primer davčno ugodnega izplačila nagrade

Podjetje želi zaposlenemu, ki ima 2.500 EUR bruto mesečne plače, izplačati 500 EUR enkratne nagrade. Za izplačilo nagrade ima dve možnosti:

1.  Izplačilo celotnega zneska 500 EUR na osebni račun skupaj s plačo

Podjetje mora za izplačilo nagrade plačati še nekaj več kot 80 EUR prispevkov. Zaposleni neto na račun prejme 230 EUR.

2.  Izplačilo polovičnega zneska na osebni račun (250 EUR), nakazilo druge polovice na osebni račun kolektivnega pokojninskega varčevanja (250 EUR)

Za izplačilo nagrade v višini 250 EUR na osebni račun podjetje plača dodatnih 40 EUR prispevkov, zaposleni nato prejme neto izplačilo nagrade v višini 115 EUR. Drugi del nagrade, 250 EUR, se v celoti nakaže na osebni račun zaposlenega v kolektivni pokojninski načrt.

Zaposleni bi v ob predpostavki 30-letnega varčevanja in 4 % obrestne mere z letnimi vložki v višini 250 EUR vsako leto prejemal dodatno pokojnino v višini 56 EUR mesečno oz. 670 EUR letno.