Davčna olajšava pri individualnem pokojninskem varčevanju

Mitja, 33-letni inženir, zaposlen v IT podjetju:

»Podjetje, v katerem sem zaposlen, se je odločilo za kolektivno pokojninsko varčevanje in vsakemu zaposlenemu nameni 50 EUR mesečno, obenem pa delodajalec koristi vse davčne ugodnosti za vplačane premije. Zavedam se, da to ne bo dovolj za primerno visoko dodatno pokojnino, zato sem se odločil, da še sam sklenem individualno pokojninsko varčevanje in vplačujem razliko do maksimalne posebne davčne olajšave. Za svoje vplačane premije bom koristil davčne olajšave pri letnem obračunu za plačilo dohodnine.«*Zajamčeno 10-letno izplačevanje dodatne pokojnine.
**Ob predpostavki 8 % povprečnega donosa do zavarovančevega 50. leta starosti, 4 % povprečnega donosa do zavarovančevega 60. leta starosti in 2 % povprečnega donosa do zavarovančevega 65. leta starosti; točen izračun vseživljenjske mesečne rente se naredi ob upokojitvi.