Varnost naloženih sredstev

• Stečaj podjetja ali menjava / izguba službe zavarovanca ne vpliva na zbrana sredstva. Pregled stanja zbranih sredstev je zavarovancu vedno na voljo preko pokojninskega portala.

• V primeru menjave delodajalca se zbrana sredstva lahko prenesejo v kolektivni pokojninski načrt novega delodajalca ali se ohranijo na obstoječem računu.

• V primeru smrti se sredstva, zbrana v pokojninskem varčevanju, dedujejo. Dediščina je neobdavčena.