Različni načini vplačevanja premije

Delodajalec in zaposleni se dogovorita za način plačevanja premije za zaposlene. Možnih je več načinov, ki so različno davčno prijazni do podjetja in zaposlenega. 

Možni načini plačevanja premije:

  • Premijo plača v celoti delodajalec.
  • Premijo plačata delno delodajalec, delno pa zaposleni od neto plače (tudi v tem primeru se prispevek zaposlenega pripiše na njegov osebni račun v bruto znesku). V tem primeru zaposleni koristi davčno ugodnost.
  • Premijo plača delno delodajalec, delno zaposleni od bruto plače (prispevek se izvede z znižanjem njegove bruto plače, kar je za zaposlenega znatno ugodneje, ker se pri tem izogne plačilu dohodnine in prispevkov, premija pa se pripiše na njegov osebni račun v bruto znesku). Na primer, zaradi davčnih olajšav se v primeru vplačila 26,8 evra iz bruto plače zaposlenemu na neto plači pozna le 17,7 evra.