OBLIKOVANJE KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA DELODAJALCA

  • AS svetovalci vam bodo pomagali pri odločitvi. Skupaj z vami bodo izdelali natančne izračune in poiskali rešitev, ki bo za vaše podjetje najugodnejša.
  • AS-ov predstavnik bo prednosti kolektivnega varčevanja za dodatno pokojnino predstavil zaposlenim v podjetju.
  • Vse potrebne dokumente in pogodbo za pristop bo pripravil AS. V pogodbi se opredelijo pogoji, obveznosti in pravice pogodbenih strank.
  • Po podpisu pogodbe bo AS podjetju in zaposlenim omogoči dostop do najsodobnejšega pokojninskega portala*.
  • S plačilom prve premije bo zaposleni vključen v kolektivno pokojninsko varčevanje. Vplačila se bodo beležila na osebnem računu zavarovanca.

*Podjetje preko portala ureja in pregleduje vse, kar se navezuje na sklenjeno pogodbo kolektivnega pokojninskega varčevanja (prijave in odjave zaposlenih, pregled vplačil, davčne kalkulacije idr.).

*Zaposleni (zavarovanci) preko portala dostopajo do osebnega računa kolektivnega pokojninskega varčevanja, na katerem se zbirajo sredstva za dodatno pokojnino. Na portalu si lahko ogledajo stanje vplačanih sredstev, izbrano naložbeno politiko in razporeditev naložb, spremenijo osebne podatke in optimizirajo naložbe.